Consel Co.ltd

Consel Co.ltd has been established in 2000 and represents in the market many worldwide known brands as their official representative or distributor in the country, such as Mitsubichi Electric, Toshiba, Philips Lighting, Olive Line International, and others. Consel Co.ltd. is specialized in import and wholesale/retail, providing its customers with high quality products and services.

Company statistics

page views:

2511

Applicants:

239

Openings
  • Պահեստի բանվոր

  • Ադմինիստրատիվ օգնական

  • Վաճառքի մենեջեր

  • Սպասարկման մասնագետ

  • Գնումների և լոգիստիկայի մասնագետ

  • Ծրագրերի վերահսկման պատասխանատու

  • HVAC Ինժեներ-նախագծող ( oդափոխության, օդորակման և ջեռուցման համակարգերի)

Contacts
Send e-mail show on facebook
I want to work here