Վոլիոս Նախագծային Ինստիտուտ

«ՎՈԼԻՈՍ» ՓԲԸ-ն հիմնադրվել է 2017 թ.-ին։ Ընկերությունը զբաղվում է բաշխիչ ցանցերի, Էլեկտրահաղորդման գծերի, ենթակայանների, ռելեական պաշտպանության և ավտոմատիկայի, երկրաբանական, գեոդեզիական, շինարարական,արտաքին լուսավորության նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման գործառույթներով։
Ընկերությունը առաջին իսկ օրվանից նախագծեր է իրականացրել Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունների տարածքներում։ Իրականացրել է 3000 և ավելի նախագծեր, այդ աշխատանքները ընկերության մասնագետները կատարում են ժամանակակից ծրագրերի կիրառմամբ, որը հնարավորություն է տալիս նախագծերը հանձնել պատվիրատուին սահմանված ժամկետից ավելի սեղմ ժամկետներում։

Ընկերության աշխատանքի որակի, առաջընթացի և կարգապահության արդյունքում՝ «Վոլիոս» ՓԲԸ-ն, 2018 թ.-ին վերանվանվեց` «Վոլիս նախագծային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի։

Company statistics

page views:

4116

Applicants:

9

Openings
  • Շինարարական բաժնում` ճարտարագետ-շինանար

  • Ինժեներ-նախագծող

  • Ռելեական պաշտպանության մասնագետ

  • Վարորդ

  • Օպերատոր

  • Նախահաշիվ կազմող մասնագետ

  • Էլեկտրահաղորդման գծերի (ЛЭП) բաժնում ճարտարագետ-նախագծող

  • Ենթակայանների բաժնում ճարտարագետ-նախագծող

Contacts
Send e-mail show on facebook
I want to work here