Black Star Burger

Company statistics

employees:

page views:

487

Applicants:

5

Benefits
  • Trainings
  • Bonuses
  • Professional Growth
Openings
  • Գիշերային մսի բաժնի աշխատակից

  • Պահանջվում է բուրգեր պատրաստող / բարձր աշխատավարձ /

  • Պահանջվում է հացթուխ․/գիշերային/ բարձր աշխատավարձով

  • Գրիլի բաժնի աշխատակից

  • Հյուրերի սպասարկման հոսքագծի աշխատակից

  • Գանձապահ

  • Պահանջվում է խոհարար

Main offices
Abovyan 1/3
Contacts
Send e-mail
I want to work here