Armenia Holidays

Armenia Holidays is one of the leading incoming tour operators and winner in the nomination of "Best Incoming tour operator 2017" in Armenia.

Armenia Holidays was founded in 1997 in Yerevan and is operated by Elitar LLC

Company statistics

page views:

904

Applicants:

11

Benefits
  • Competitive Salary
  • Professional Growth
Openings
  • Չինախոս տուր մենեջեր

  • German Speaking Tour Manager

  • French Speaking Tour Manager

  • Անգլերենի և ռուսերենի իմացությամբ տուրիզմի մասնագետ

  • English Speaking Marketing Manager

  • Ներգնա տուր մենեջերի օգնական (ֆրանկոֆոն)

Main offices
Yerevan, Koghbatsi 83
Contacts
Send e-mail
I want to work here