Gapex LLC

GAPEX LLC is one of the leading importers of glass and mirrors in Armenia. The Company is specialized in manufacture of aluminum doors, windows, glazing facades, insulated glass, glass furniture, design of mirrors and manufacturing of classic stained glass. Glass processing, such as tempering, bending, laminating, fusing, edging, etc is performed in the factory. The company has also made projects and executions of cupola, roofs and other constructions from policarbonate sheets.
The company runs also a private eye clinic - Gapex Eye Clinic located in Zeytun. The clinic is equipped with newest ophthalmic equipments. Conservative and surgical treatments of eye diseases are performed here.

Company statistics

page views:

4006

Applicants:

146

Openings
  • Ճարտարապետաինժեներական բաժնի ղեկավար

  • Ցուցասրահի մենեջեր

  • Բուժքույր

  • Ալյումինե կոնստրուկցիաներ տեղադրող մասնագետ

Contacts
Send e-mail show on facebook
I want to work here