Yeremyan Projects

Company statistics

page views:

13810

Applicants:

130

Openings
 • Քիմիկ -լաբորանտ (կաթ-կաթնամթերքի մասնագետ)

 • Պահեստապետ

 • Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգ

 • Գնումների մասնագետ

 • ՏԵՍԱՀՍԿՄԱՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐ

 • ՆԵՐՔԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑ

 • ԻՐԱՎԱԲԱՆ

 • ԲՐԵՆԴ ՇԵՖԻ ՏԵՂԱԿԱԼ ՊՐՈԴՈՒԿՏՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳԾՈՎ

 • ԶԱՆԳԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ / ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

 • ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՏՆՕՐԵՆ

 • ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՀԱՇՎԱՊԱՀ

 • ՀԱՇՎԱՊԱՀ

 • ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՏԻՎ ՕԳՆԱԿԱՆ

 • Մենեջեր

 • ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑ

 • Գնումների բաժնի աշխատակից/ ԳՆՈՐԴ/

 • HR RECRUITER

Contacts
Send e-mail
I want to work here