Sons Martirosyan

Company statistics

page views:

651

Applicants:

19

Openings
  • Առանձնատանը պահանջվում է տնայնագործ մինչև 45տ

  • ընտանեկան վարորդ մինչև 45տ

  • Հոսքագծի օպերատոր տղաներ փորձ պետք չէ ,սովորեցնում են

  • Վարորդ առաքիչ մեքենան տրամադրում են 250,000

Contacts
Send e-mail
I want to work here