ATENK LLC

Աթենք ՍՊԸ-ն զբաղվում է մսամթերքի արտադրությամբ:

Company statistics

page views:

19477

Applicants:

427

Benefits
  • Competitive Salary
Openings
  • Սննդի անվտանգության մասնագետ

  • Վաճառողուհի

  • Անվտանգության աշխատակից (արական սեռի)

Contacts
Send e-mail
I want to work here