Pano LLC

Company statistics

page views:

20211

Applicants:

46

Openings
 • Վարորդ-առաքիչ

 • Աջարական խաչապուրու մասնագետ

 • Արտադրության Oպերատոր /գիշերային/

 • Ռեֆերենտ-օգնական

 • Փաթեթավորող

 • Բանվոր ՛՛Պանո՛՛ հացի գործարանում

 • Բանվոր ՛՛Պանո՛՛ հացի գործարանում

 • Մաքրուհի

 • Մեղվապահ

 • Գիշերային աշխատակիցներ հացի արտադրամասում

 • Մեղվապահի օգնական

 • Առաքիչ (ցերեկային հերթափոխ)

Contacts
Send e-mail
I want to work here