Pano LLC

Company statistics

page views:

22741

Applicants:

47

Openings
  • Oպերատոր (իգական սեռի)

  • Վարորդ-առաքիչ

  • Արտադրության Oպերատոր /գիշերային/

  • Փաթեթավորող

  • Բանվոր ՛՛Պանո՛՛ հացի գործարանում

  • Բանվոր ՛՛Պանո՛՛ հացի գործարանում

  • Մեղվապահ

  • Գիշերային աշխատակիցներ հացի արտադրամասում

  • Մեղվապահի օգնական

Contacts
Send e-mail
I want to work here