Pano LLC

Company statistics

page views:

1711

Applicants:

24

Openings
  • Ֆինանսական բաժնի աշխատակից

  • Հացթուխ հացի Արտադրությունում

  • Խմորի մասնագետ

  • Բանվոր ՛՛Պանո՛՛ հացի գործարանում

  • Հացի տեխնոլոգ

  • Գիշերային աշխատակիցներ հացի արտադրամասում

  • Առաքիչ (ցերեկային հերթափոխ)

  • Գիշերային Փաթեթավորող

Contacts
Send e-mail
I want to work here