Tsiran Market

Company statistics

page views:

13899

Applicants:

57

Openings
  • Գլխավոր Հաշվապահ

  • Մաքրուհի

  • Սուպերմարկետին անհրաժեշտ են աշխատակիցներ

  • Կատեգորիայի մենեջեր

  • Գանձապահ և հսկիչ վաճառողուհի

  • Անվտանգության աշխատակից

  • Անվտանգության աշխատակից

Contacts
Send e-mail show on facebook
I want to work here