IMEX GROUP Co. LTD

IMEX GROUP Co. LTD is an importer of ceramics goods in Armenia. It also represents a number of famous fashion brands in Armenia.

Company statistics

page views:

71784

Applicants:

693

Benefits
 • Competitive Salary
 • Trainings
 • Wellness programs (sport, gym)
 • Insurance
 • Professional Growth
 • Business Trips
 • Discount programs
 • Bonuses
Openings
 • Ճարտարապետ-դիզայներ

 • Սպասարկող-գործակալ (Իդեալ)

 • 1C համակարգի ծրագրավորող

 • Վաճառքի տարածքային պատասխանատու

 • Կահույքի նախագծող-դիզայներ

 • Ինժեներ էլեկտրոնիկ (վերելակների)

 • Արտադրամասի հերթափոխի պետ

 • Սպասարկող-գործակալ (Իդեալ)

Main offices
Երևան
Contacts
Send e-mail
I want to work here