IMEX GROUP Co. LTD

IMEX GROUP Co. LTD is an importer of ceramics goods in Armenia. It also represents a number of famous fashion brands in Armenia.

Company statistics

page views:

308928

Applicants:

817

Benefits
 • Competitive Salary
 • Trainings
 • Wellness programs (sport, gym)
 • Insurance
 • Professional Growth
 • Business Trips
 • Discount programs
 • Bonuses
Openings
 • ԻՆԺԵՆԵՐ-ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿ

 • Արտադրական գծով մասնագետ

 • Հոսքագծի օպերատոր/Оператор станков

 • Java Ծրագրավորող

 • ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ-ԳՈՐԾԱԿԱԼ OVS ԽԱՆՈՒԹ ՍՐԱՀՈՒՄ

 • Սպասարկող մենեջեր Իդեալ համակարգ

 • Կառի վարորդ

 • Արգոնի եռակցող

 • Օդափոխության համակարգերի սպասարկման մասնագետ

Main offices
Երևան
Contacts
Send e-mail
I want to work here