«Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ

Company statistics

page views:

3496

Applicants:

149

Benefits
  • Insurance
  • Professional Growth
Openings
  • բանասիրության, լեզվաբանության, հայոց լեզվի և գրականության, օտար լեզվի և գրականության որակավորում և մասնագիտական աշխատանքային փորձ ունեցող բարձրագույն կրթությամբ աշխատողներ

  • ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի տնտեսագետ

  • շինարարություն, ճարտարապետություն, քաղաքային տնտեսություն, քարտեզագրություն և կադաստրային գործ, երկրաբանություն մասնագիտությամբ, բարձրագույն կրթությամբ մասնագետներ

  • բարձրագույն տեխնիկական կրթություն և մասնագիտական աշխատանքային փորձ ունեցող աշխատողներ՝ համակարգչատեխնիկական բնագավառի

  • ֆիզիկա, ռադիոէլեկտրոնիկա, էլեկտրոտեխնիկա, ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա, օպերատորություն, կինոգիտություն որակավորում և մասնագիտական աշխատանքային փորձ ունեցող բարձրագույն կրթությամբ աշխատողներ

  • քրեաբան-իրավաբան

  • քրեաբան-իրավաբան

Contacts
Send e-mail
I want to work here