«Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ

Company statistics

page views:

2225

Applicants:

143

Benefits
 • Insurance
 • Professional Growth
Openings
 • մանրեաբան, կենսաբան

 • ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի տնտեսագետ

 • շինարարություն, ճարտարապետություն, քաղաքային տնտեսություն, քարտեզագրություն և կադաստրային գործ, երկրաբանություն մասնագիտությամբ, բարձրագույն կրթությամբ մասնագետներ

 • բարձրագույն տեխնիկական կրթություն և մասնագիտական աշխատանքային փորձ ունեցող աշխատողներ՝ համակարգչատեխնիկական բնագավառի

 • ֆիզիկա, ռադիոէլեկտրոնիկա, էլեկտրոտեխնիկա, ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա, օպերատորություն, կինոգիտություն որակավորում և մասնագիտական աշխատանքային փորձ ունեցող բարձրագույն կրթությամբ աշխատողներ

 • քիմիա, ֆարմացիա, կենսաքիմիա որակավորում և մասնագիտական աշխատանքային փորձ ունեցող բարձրագույն կրթությամբ աշխատողներ

 • քրեաբան-իրավաբան

 • ճարտարագետ

 • տնտեսական ապահովման և տեխնիկական սպասարկման բաժնի պետ

Contacts
Send e-mail
I want to work here