Accurate Group LLC

“ACCURATE GROUP” is a group of companies experienced in architectural and interior design, furniture production, construction and renovation, construction equipment and materials import, sales and rent.

Company statistics

page views:

2980

Applicants:

112

Openings
 • Պահանջվում է զոդող/ сварщик/

 • Պահանջվում է բետոնագործ

 • Մոնոլիտի բրիգադ

 • Պահանջվում են մոնոլիտի շինարարներ

 • Պահանջվում է վերամբարձ կռունկի կռունկավար

 • Պահանջվում է կռունկավար

 • Բետոնագործ /монолитчик/, զոդող, կռունկավար

 • Վաճառքի և գնումների մասնագետ

 • Պահեստապետի օգնական

 • Ավագ աշխղեկ

 • Աշխղեկ, Прораб

 • Marketing manager

Contacts
Send e-mail show on linkedin show on facebook
I want to work here